Back

Reflexions sobre el nostre equip pedagògic

Des de fa tres cursos que la nostra escola participa en un programa de lideratge per l’aprenentatge compartit. Això ens ha obligat com a claustre a reflexionar sobre com aprenem els uns dels altres, a treballar en equip, a mostrar les nostres fortaleses als demés, aprofundir en allò que lideres,…

Tot això ho hem fet amb l’objectiu de créixer i millorar com a claustre i com a centre educatiu i sempre focalitzant la mirada en el nostre alumnat.

Fruit de l’experiència viscuda podem dir que a vegades no hem de ser tan ambiciosos, no hem d’acaparar més del que podem i no deixar tasques sense finalitzar o sense reflexionar per manca de temps, en resum, hem de ser realistes amb el temps que disposem i amb els objectius que ens marquem.

Tot això és possible gràcies a la implicació de l’equip docent, que degut a la capacitat que tenim de comunicació, organització, establir metes, desenvolupar estratègies, analitzar, resoldre conflictes juntament a la capacitat emocional d’empatitzar i reconèixer els diferents talents i la gran motivació que ens mou.

best replica watch ukyou can try this outread reviewhigh quality

També valorem especialment la part humana i la confiança i reconeixement en el nostre talent que rebem per part de l’equip directiu que ha delegat responsabilitats i tasques a la resta de l’equip docent.

Continuarem treballant i millorant per fer del nostre centre un espai d’aprenentatge on hi participi activament tota la comunitat educativa i on puguem aprendre els uns dels altres.

Equip Impulsor
Escola Joan Miró