Pla d'obertura. Juny 2020

Pla d'obertura. Juny 2020.

Tota la informació sobre l'obertura del centre a la FASE 2. Recordem que és un servei voluntari limitat a les persones que s'indiquen i compleixen uns requisits.

 

 

 

Davant de l’anunci d’obertura per part del Departament d’Ensenyament dels centres escolars que es trobin en territoris en FASE 2. Desenvolupem l’organització i gestió de l’acció que es realitzarà a l’escola Joan Miró de Canovelles.

 

Organització de l’acció presencial en el període del 8 de juny al 19 de juny.

 

 

1. Alumnat de sisè.

 

 • El curs continua de forma telemàtica, amb trobades a través de videoconferència 2 cops per setmana.

 • Podrà assistir voluntariament fins a tres cops al centre.

 • L’acció tutorial i docent es manté de forma telemàtica dos cops per setmana.

 • Les sessions que es programin a l’escola, es faran de forma que es pugui atendre en petit grup les possibles necessitats derivades del canvi d’etapa.

 • Els dies previstos són els dimarts i dijous, marcant franges d’una hora i quaranta-cinc minuts per a cada grup.

 • Recordem que a les zones que estiguin en fase 2, TOTS els menors de 14 anys han d’anar acompanyats per un adult. Això vol dir, que els nens i nenes que vinguin al centre, hauran d’estar acompanyats tan a l’entrada com a la sortida.

   

  Les famílies que voluntariament portin els seus fills han de complir els següents requisits.

  • El carnet de vacunació està al corrent.

  • No mostra ni ha tingut contacte amb ningú que hagi manifestat simptomes associats al COVID-19 en els darrers 15 dies.

 

Si compleix aquestes dues condicions i voluntariament participa d’alguna de les sessions ofertades i planificades pel seu tutor, haurà d’enviar al correu de l’escola, correctament omplerta i signada la Declaració Responsable per a famílies d’alumnes d’educació primària (model A818).

Per descarregar-la podeu fer clic aquí.

 

 

2. Alumnat d’Educació Infantil.

 

 • S’ofereix un servei d’acollida i acompanyament, no de docència, dintre de la franja horària de 9:00h a 13:00h.

 • Per tal de garantir la seguretat de la comunitat educativa que estigui vinculada i faci ús d’aquest servei, s’hauran de complir les següents condicions:

  • Que no existeixi la possibilitat d’estar amb algun dels seus progenitors o cuidadors perquè aquests desenvolupen feines de caracter presencial en el seu lloc de treball, sense possibilitat de flexibilitazar horaris, en la franja horaria de 9:00h a 13:00h.

  • El carnet de vacunació està al corrent.

  • No mostra ni ha tingut contacte amb ningú que hagi manifestat simptomes associats al COVID-19 en els darrers 15 dies.

 

Si compleix aquestes tres condicions i vol fer servir el servei d’acollida, haurà d’enviar, al correu de l’escola, correctament omplerta i signada, la Declaració Responsable per a famílies d’alumnes d’educació infantil (model A819).

Per descarregar-la podeu fer clic aquí.

 

 

3. Alumnat de 1r a 5è.

 • El curs continua de forma telemàtica fins el 19 de juny.

 • En alguns casos es proposarà a algunes famílies la realització d’entrevistes.

 • L’assistència només es farà a través de convocatòria individual per part de la mestra. Sempre serà de caire voluntari i només es proposarà en els casos que no hi hagi una altra opció per la naturalesa del contingut a tractar.

 • Recordem que a les zones que estiguin en fase 2, TOTS els menors de 14 anys han d’anar acompanyats per un adult. Això vol dir, que els nens i nenes que vinguin al centre, hauran d’estar acompanyats tant a l’entrada com a la sortida.

 

Les famílies que voluntariament portin els seus fills han de complir els següents requisits.

 • El carnet de vacunació està al corrent.

 • No mostra ni ha tingut contacte amb ningú que hagi manifestat simptomes associats al COVID-19 en els darrers 15 dies.

També, haurà d’enviar correctament omplerta i signada la Declaració Responsable per a famílies d’alumnes d’educació primària (model A818).

Per descarregar-la podeu fer clic aquí.

 

 

4. Ràtios d’alumnat.

 

Els grups d'infantil mai superaran els 8 nens/es. Hauran de mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre ells en tot moment. No podran jugar junts ni compartir objectes.

 

5. Organització de grups d’alumnes i del professorat a les activitats presencials.

a. Alumnat de sisè.

Proposta de sessions els dimats i dijous.

Durada de les sessions: 1h 45 min.

Grups dissenyats i coordinats pel mestre-tutor. Els grups mai podran ser superiors a 10 persones.

Lloc: aulari exterior.

 

b. Alumnat d’EI.

Un sol grup fins arribar a 8 alumnes.

Si hi ha més de 8 alumnes, es faran dos grups.

Mestre d’assistència: la tutora que tingui més alumnes al grup. En el cas de més d’un grup sense sobrepassar els 18 alumnes, les dues tutores amb més alumnes als grups.

Lloc: per ordre de necessitat, sala de menjador, biblioteca, aula de psicomotricitat. L’espai que ocupi un mateix grup sempre ha de ser mateix.

 

c. Alumnat de 1r a 5è.

Entrevistes a l’aula polivalent del mòdul del menjador.

Mestres: qui faci la convocatòria.

 

 

6. Normes de funcionament bàsic als grups d’acollida d’alumnat d’educació infantil.

 

Mestres:

 • Ha d’haver presentat una declaració responsable declarant les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 i haver estat declarat APTE/A.

 • Mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb els alumnes presents, aquesta no pot ser inferior a 2 metres.

 • Intentarà que la distància de seguretat de 2m també es mantingui entre els nens i nenes. Sent conscients que aquesta mesura és especialment difícil de fer complir en l’alumnat 3-6.

 • Es rentaran les mans:

  • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

  • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.

  • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

  • Abans i després d’anar al WC.

  • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

  • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 • S’haurà de portar en tot moment la mascareta dintre de l’edifici. A l’exterior, quan no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres.

 • En el cas d’haver de fer un canvi de bolquers, s’hauran de prendre les mesures higièniques necessàries previament a desenvolupar l’acció.

 

Alumnes.

 • Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb la resta d’alumnes presents, aquesta no pot ser inferior a 2 metres.

 • Els alumnes s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcoholic com a mínim:

  • a l’arribada al centre.

  • abans i després de l’esmorzar.

  • abans i després d’anar al lavabo.

  • abans i després de les activitats que es realitzin.

 

b. Gestió del material.

 

 • L’alumnat d’educació infantil no podrà compartir en cap cas el material que facin servir.

 • No podran portar cap material, document ni joguina des de casa.

 • No s’emportaran cap material fora de l’espai delimitat per fer l’activitat. Tampoc es lliuraran documents de cap tipus.

 • Un cop es faci servir el material aquest ha de ser separat de la resta per a ser desinfectat en acabar l’horari.

 

 7. Normes de funcionament bàsic per a les entrevistes planificades de 1r a 5è.

 

Mestres:

 • Ha d’haver presentat una declaració responsable declarant les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 i haver estat declarat APTE/A.

 • Mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb els alumnes presents, aquesta no pot ser inferior a 2 metres.

 • Intentarà que la distància de seguretat de 2m també es mantingui entre els nens i nenes.

 • Es rentaran les mans:

  • A l’arribada al centre, abans de la trobada a l’entrevista.

  • Abans i després d’entrar en contacte amb aliments.

  • Abans i després d’anar al WC.

  • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 • S’haurà de portar en tot moment la mascareta dintre de l’edifici. A l’exterior, quan no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres.

 

Alumnes i acompanyats:

 • Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb la resta de persones que no formin part del seu nucli familiar, aquesta no pot ser inferior a 2 metres.

 • A les entrevistes planificades, només pot venir un adult acompanyant.

 • Es rentaran les mans:

  • A l’arribada al centre, abans de la trobada a l’entrevista.

  • Abans i després d’anar al WC.

 • S’haurà de portar en tot moment la mascareta dintre i fora de l’edifici.

 

 

8. Normes de funcionament bàsic als grups flexibles i planificats de sisè.

 

 • Ha d’haver presentat una declaració responsable declarant les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 i haver estat declarat APTE/A.

 • Mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb els alumnes presents, aquesta no pot ser inferior a 2 metres.

 • Intentarà que la distància de seguretat de 2m també es mantingui entre els nens i nenes.

 • Es rentaran les mans:

  • A l’arribada al centre.

  • Abans i després d’entrar en contacte amb aliments.

  • Abans i després d’anar al WC.

  • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 • S’haurà de portar en tot moment la mascareta dintre de l’edifici. A l’exterior es recomenable, i obligatòria quan no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 metres.

 

 

9. Entrades i sortides.

 

Alumnat d’Educació Infantil.

 • La jornada comprèn la franja horària de 9:00h a 13:00h.

 • Quan el grup sigui igual o inferior a 4 persones l’entrada i sortida es farà a l’horari establert.

 • Quan el grup sigui superior a 4 persones, es planificarà una entrada i una sortida esglaonada en grups d’un màxim de 4 unitats familiars cada 15 minuts. (9:00, 9:15, 9:30.......12:30, 12:45, 13:00).

 • L’alumnat ha de venir acompanyat només per una persona. Aquesta no entrarà dintre del recinte del centre.

 

Alumnat de sisè.

 • Les sessions seran d’1h 45 min i començaran 10 minuts després de la darrera incorporació d’infantil.

 • Es preveu una franja de 15 a 20 minuts entre els dos possibles grups.

 • La sortida es realitzarà intercalada a les franjes de sortida d’educació infantil.

 • L’alumnat ha de venir acompanyat només per una persona. Aquesta no entrarà dintre del recinte del centre.

 

Alumnat de 1r a 5è.

 • Les entrevisteses es planificaran dintre de la franja 10:00h a 12:00h.

 • L’entrada i la sortida no pot coincidir amb cap grup.

 • L’alumnat ha de venir acompanyat només per una persona, que podrà entrar al centre educatiu amb mascareta en tot moment.

 

 

11. Pati i zona exterior.

 • En el cas de què hi hagi més d’un grup al centre, s’establiran uns recorreguts d’entrada i sortida als diferents espais exteriors. Sempre respectant la distància de 2 metres entre persones.

 • Es delimitaran fisicament zones on podran estar un màxim de quatre persones mantenint la distància de seguretat.

 • En cap cas els infants poden jugar sense mantenir la distància de 2 metres entre ells.

 

 

12. Menjador.

En cap cas hi haurà servei de menjador.

 

 

13. Servei d’acollida matinal.

En cap cas hi haurà servei d’acollida matinal.

 

 

14. Terminis.

Les Declaracions Responsables es poden enviar a partir del dia 3 de juny al correu del centre (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.). El darrer dia serà el 9 de juny. A partir d’aquest no es podrà atendre cap demanda de servei a Educació Infantil. Cap nen o nena podrà venir al centre si no ha estat aprovada la seva sol·licitud.

La direcció del centre podrà demanar la documentació acreditativa d’allò que es declara quan ho cregui necessari per confirmar allò que s’al·lega:

 • Certificats de treball

 • Carnet de vacunes

 • Certificats de convivència

 • ...

 

 

15. Consideracions del servei d’acollida d’educació infantil.

 

 • En el cas de que alguna persona faci servir el servei d’acollida d’educació infantil, es crearà el grup (o grups). Aquest es mantindrà al llarg del període que cobreix el servei.

 • Un cop iniciat el servei, l'assistència és obligatòria tots els dies. S’haurà de presentar justificant per a les faltes.

 • En el cas de que en aquest període el nen o nena, o algun familiar proper, presenti símptomes compatibles amb el COVID 19, aquest fet haurà de ser comunicat urgentment a la direcció del centre. Aquesta ho posarà en coneixement de les autoritats sanitàries que decidiran les mesures a prendre (aïllament, quarantena, etc...)

 

L’equip directiu de l’escola garanteixen les mesures de seguretat establertes que permetin iniciar i portar a terme aquest pla.

 

Canovelles, 1 de juny de 2020