POEFA, Projectes amb opotunitats d'èxit educatiu a favor de l'alumnat en centres educatius públics.

L’ESCOLA JOAN MIRÓ PARTICIPA DELS PROJECTES AMB OPORTUNITATS D’ÈXIT EDUCATIU A FAVOR DE L’ALUMNAT EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS (POEFA)Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020.

En aquesta entrada podreu veure imatges de les activitats que es vagin realitzant dins del marc d’aquest programa.

 

 

Programa operatiu d’ocupació, formació i educació de l’FSE 2014-2020

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu